Ansprech- und Kooperationspartner

Wir helfen Ihnen gerne weiter

Ansprechpartner am BSZ Amberg

 
Organisatorische Belange
Niels John
E-Mail: Niels.John@bszam.de
 
Pädagogische Verantwortung
Martin Grill
E-Mail: Martin.Grill@bszam.de
 
Eva Scharl
E-Mail: Eva.Scharl@bszam.de
 
BIK-Büro
Telefon: 09621 10 50-24
 

Kooperationspartner bfz Weiden/Außenstelle Amberg (BIK V: 10a, 10b, 10c, 10d)

 
Sophia Lenk
E-Mail: sophia.lenk@kolping-ostbayern.de
Mobil: 0170 7127422
Telefon: 09621 914569-100
Telefax:  09621 914569-301
 
Beate Rothgang
E-Mail: beate.rothgang@kolping-ostbayern.de
Telefon: 09621 914569-102
Telefax:  09621 914569-301
 
Verena Künstler
E-Mail: verena.kuenstler@kolping-ostbayern.de
Telefon: 09621 914569-108
Telefax:  09621 914569-301
 

Kooperationspartner Kolping-Bildungswerk Ostbayern (BIK11a, BIK11b)

 
Andrea Schadl
E-Mail: andrea.schadl@kolping-ostbayern.de
Telefon: 09621 914569-100
Telefax:  09621 914569-301